สถาบันกวดวิชา I'm SMART ACADEMY CENTER (i-SAC)

!!! เข้มด้วยคุณภาพ จากสถิตินักเรียนที่สอบติดคณะทางการแพทย์แล้วมากมาย
สถิติการสอบของนักเรียน i-SAC

85% ติดแพทย์
85% ติดรับตรงแพทย์รังสิต 
95% ติดทันตะ
100% ติดเภสัช

รายละเอียดสนามสอบต่างๆ ในปีนี้

โค้วต้ารับตรงมศว

ระเบียบการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

085-972-7379